10.4. Tela

10.4.1. Panoràmica

Figura 17.172. Exemple de tela

Exemple de tela

Filtre Tela aplicat (a la selecció)


L'ordre Tela és una funció que afegeix una textura de tipus tela a la regió seleccionada o alfa. Aquesta opció està desactivada si la imatge està indexada a color.

Si la imatge és de colors indexats, aquesta opció del menú està inhabilitada i no disponible.

Aquest efecte s'aconsegueix a través dels següents passos:

  1. Creació d'una imatge de la mateixa mida que la imatge original, o selecció o regió en alfa si n'hi ha, a continuació afegiu una capa amb fons blanc i molt de soroll

  2. Duplicació de la capa acabada de crear i establiu el mode Multiplicar a la capa superior.

  3. Apliqueu un Difuminat gaussià en diferents direccions, horitzontalment cap a la capa inferior amb el paràmetre Difuminat X, i verticalment a la capa superior amb el Difuminat Y

  4. Fusioneu aquestes dues capes en una imatge i contrasteu-la amb expandit el màxim possible, després li afegiu soroll.

  5. Finalment es fa un mapa de relleu a sobre la imatge original a partir d'una imatge de treball, amb els paràmetres Azimut, Elevació, i Profunditat.

10.4.2. Activa el filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersArtisticClothify….

10.4.3. Opcions

Figura 17.173. Opcions del filtre Tela

Opcions del filtre Tela

Azimut, Elevació, i Profunditat vénen del filtre Mapa de relleu.

Difumina en X, Difumina en Y

Aquests paràmetres allarguen les fibres de la textura horitzontalment amb el Difuminat X, i verticalment amb elDifuminat Y. L'interval de valors és de 3 a 100.

Azimut

El lliscador Azimut regula l'orientació de la font de llum. El valor mínim 0,00 i el valor màxim (360,00) són la direcció de les tres en punt en un rellotge d'esfera analògic. L'increment del valor de la llum va en sentit antihorari.

Elevació

El lliscador Elevació controla l'altura d'on ve la llum. Amb un valor mínim de (0.50) per la llum horitzontal, i un valor màxim de (90.0) per la llum zenital.

Profunditat

El lliscador Profunditat controla l'altura i la profunditat del relleu. L'increment li dóna un aspecte més rugós. El valor varia de 1 a 65.