6.5. Soroll RGB

6.5.1. Resum

Figura 17.132. Exemple d'aplicació del filtre Soroll RGB

Exemple d'aplicació del filtre Soroll RGB

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Soroll RGB

Filtre Soroll RGB aplicat


El filtre Soroll RGB aplica soroll distribuït regularment sobre una capa o una selecció. Fa servir el mode de color RGB per generar el soroll, que s'aplica als valors de vermell, verd i blau de cada píxel. Per distribució regular s'entén que la majoria dels píxels afectats només reben una mica de soroll, alhora que uns pocs píxels reben valors més extrems. Si s'aplica aquest filtre a una imatge omplerta d'un gris sòlid i es consulta l'histograma, el resultat serà una corba gaussiana clàssica en forma de campana.

El resultat és un soroll d'aspecte molt natural.

El filtre no funciona amb imatges indexades.

6.5.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersNoiseRGB Noise….

6.5.3. Opcions

Figura 17.133. Opcions del filtre Soroll RGB

Opcions del filtre Soroll RGB

Previsualitza

Aquesta previsualització mostra de manera interactiva els canvis abans de què s'apliquin a la imatge.

Soroll correlatiu

El soroll pot ser additiu (sense correlacionar) o multiplicatiu (correlatiu, també conegut com a soroll pigallat). Quan es marca aquesta opció, es multiplica el valor de cada canal de color per un valor amb distribució regular. Per tant, el resultat depén dels valors de cada canal. Un valor superior produeix més soroll, i els colors foscos (valors baixos) tendeixen a mantenir-se foscos.

RGB independent

Quan es selecciona aquest botó d'opció, es pot moure cada control lliscant d'RGB independentment. En cas contrari, tots els controls lliscants RGB es mouen alhora. Aleshores, el mateix soroll relatiu s'aplica a tots els canals de cada píxel. Per tant, el to de color dels píxels no queda gaire afectat.

Vermell, Verd, Blau, Alfa

Aquestes barres lliscants i quadres d'entrada adjacents permeten ajustar el nivell de soroll (0.00 - 1.00) de cada canal. L'opció canal alfa només apareix si la capa conté un canal alfa. En el cas d'una imatge en escala de grisos, es veu Gris en comptes dels controls lliscants de color.

El valor definit amb aquests controls lliscants de fet determina la desviació estàndard de la distribució normal del soroll aplicat. La desviació estàndard utilitzada és la meitat del valor definit (on 1 és la distància entre el valor més alt i més baix possible d'un canal).