10. Filtres Artístic

10.1. Introducció

Els filtres artístics creen efectes artístics com el cubisme, pintura a l'oli, tapís…