8.11. Amplia el contrast

Aquest connector realitza un contrast automàtic que amplia el valor de l'histograma de la capa activa. Per a cada canal de la capa activa, troba els valors màxim i mínim, i els utilitza per ampliar els histogrames vermell, verd i blau per la gamma total de contrast. Els colors clars esdevenen més clars i els foscos més foscos, i per tant augmenta el contrast. És similar a l'ordre Normalitza, excepte que funciona individualment en cada canal del color de la capa. Això comporta canvis en la imatge i potser el resultat no és el desitjat. Funciona en tres tipus d'imatge: RGB, indexat i escala de grisos. Utilitzeu aquesta ordre si voleu eliminar un matís no desitjat en el que hi hauria d'haver blanc i negre purs.

Aquesta ordre és molt similar a l'ordre Balanç de blancs, però no elimina els píxels més foscos ni els més clars, de manera que el blanc podria no ser gaire pur.

8.11.1. Activa l'ordre

  • Podeu accedir-hi des del menú de la imatge ColorsAutoAmplia el contrast.

8.11.2. Exemple d’Amplia el contrast

Figura 16.143. Imatge original

Imatge original

La capa i els histogrames vermell, verd i blau abans del tractament.


Figura 16.144. Imatge després de l'ordre

Imatge després de l'ordre

La capa i els histogrames vermell, verd, blau després del tractament. Les columnes de píxels no arriben a l'extrem dret de l'histograma (255), al contrari del balanç de blancs.

L'ampliació de l'histograma crea espais entre les columnes de píxels, donant-li un aspecte ratllat.