10.5. Cubisme

10.5.1. Panoràmica

Figura 17.174. Exemple de Cubisme

Exemple de Cubisme

Imatge original

Exemple de Cubisme

El filtre Cubisme aplicat


El connector Cubisme modifica la imatge, així sembla construït per petits quadres de paper, col·locats a l'atzar més o menys superposats.

[Suggeriment] Suggeriment

Si les possibilitats de regular aquest filtre no són suficients, mireu el filtre GIMPressionista que ofereix més opcions.

10.5.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersArtisticCubism…

10.5.3. Opcions

Figura 17.175. Cubisme opcions del filtre

Cubisme opcions del filtre

Previsualitza

Els canvis es mostren a la previsualització abans que s'apliquin a la imatge.

Mida dels quadrats

Aquesta variable defineix la mida en píxels dels quadrats utilitzats per generar la imatge. Es pot utilitzar el lliscador, també es pot introduir el valor exacte en els quadres de text, o es poden utilitzar els botons fletxa.

Saturació dels quadrats

Aquest paràmetre defineix la intensitat del color dels quadrats i afecten la seva opacitat. Un valor alt renderitzarà els quadrats amb un color molt intens i no permetrà que es vegin a través d'ells els quadrats subjacents. Un valor baix permet veure el quadrat subjacent i els colors estan més barrejats. Si es posa a 0 i l’ús d’un color del fons no està marcat, la capa sencera serà negre. Si està marcat, la capa tindrà el color del fons.

Ús d’un color del fons

Aquest filtre crea els seus quadrats des de tots els colors de la imatge i els pinta amb una escala de colors que depèn del grau de saturació dels quadrats. Amb un grau baix de saturació, permet que surti el color del fons. És negre per defecte si es posa la Saturació a 0. Quan s'activa aquesta opció, s'utilitza el color de la caixa d'eines. Si la imatge té un canal alfa, aquesta escala de color serà transparent.

Figura 17.176. Exemple que il·lustra l'acció de l'opció Ús d’un color del fons

Exemple que il·lustra l'acció de l'opció Ús d’un color del fons

La imatge original i l'àrea del color de la caixa d'eines. El color del fons és blau.


Figura 17.177. L'opció no està seleccionada

L'opció no està seleccionada

L'opció està seleccionada. A l'esquerra no hi ha canal alfa: el fons és negre. A la dreta hi ha canal alfa: el fons és transparent negre.


Figura 17.178. L'opció està seleccionada

L'opció està seleccionada

L'opció està seleccionada. A l'esquerra, no hi ha canal alfa: el fons és blau. A la dreta hi ha un canal alfa i el fons és transparent al blau.


[Suggeriment] Suggeriment

Si utilitzeu aquest filtre per generar imatges de fons per pàgines web, treballeu amb pocs colors pintats a l'atzar en un petit quadrat. A continuació, apliqueu el filtre Cubisme amb els paràmetres desitjats. I finalment proveu Sense costures per ajustar la imatge en el fons sense costures visibles.