10.3. Còmic

10.3.1. Panoràmica

Figura 17.170. Exemple pel filtre Còmic

Exemple pel filtre Còmic

Imatge original

Exemple pel filtre Còmic

Filtre Còmic aplicat


El filtre Còmic modifica la capa activa o selecció perquè es vegi com un dibuix de còmic amb colors sòlids. El resultat és com un dibuix fet amb retolador negre i després acolorit. Això s'aconsegueix mitjançant l'enfosquiment de les zones clarament més fosques que les del voltant.

10.3.2. Activa el filtre

You can find this filter in FiltersArtisticCartoon….

10.3.3. Opcions

Figura 17.171. Opcions del filtre Còmic>quote>

Opcions del filtre Còmic>quote>

Radi de la màscara

Aquest paràmetre controla la mida de les superfícies sobre les quals hi opera el filtre. Un valor alt fa un color negre gruixut amb poc detall, mentre que un valor baix és més subtil i se'n conserven més detalls.

Percentatge de negre

Aquest paràmetre controla la quantitat de color negre afegit a la imatge. Els valors més baixos fan les transicions més suaus a les àrees fosques i les línies negres són menys evidents. Els valors més alts fan línies més gruixudes, més fosques i dentades. Els valors mitjans funcionen millor.