4.4. Dialog șabloane

Fig. 15.75. Dialogul șabloane

Dialogul șabloane

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The Templates dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Se activează dialogul

Dialogul Sabloane este un dialog andocabil; a se vedea secțiunea Secțiune 2.3, „Dialoguri și andocare” pentru ajutor privind manevrarea.

Puteți să îl accesați:

  • din meniul imagine: Ferestre dialoguri andocabile template-uri .

  • din meniul tab în orice dialog andocabil făcând clic pe cu selectarea Adaugă tab Template.

4.4.2. Utilizarea dialogului șabloane

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Moduri grilă/listă

În meniul tab pentru dialogul șabloane dialog, puteți alege între vedere ca grilă și vedere ca listă. În modul grilă, șabloanele sunt prevăzute într-o matrice dreptunghiulară de icoane identice (cu excepția cazului în care le-ați dat o pictogramă special, după vom vedea mai târziu). Se afișează numai numele șablonului selectat. În modul listă, acestea sunt aliniate vertical; pictogramele sunt identice, de asemenea; toate numele sunt afișate.

În acest meniu tab, opțiunea Previzualizare mărime vă permite să modificați dimensiunea miniaturilor.

[Indicație] Indicație

Ctrl+F într-o listă de vizualizare deschide un câmp de căutare. A se vedea Vizualizare ca listă; Vizualizare ca grilă

4.4.2.2. Butoanele din partea de jos

Butoanele din partea de jos a dialogului vă permit să operați pe șabloane în mai multe moduri:

Crearea unei imagini noi din șablonul selectat

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Crearea unui șablon nou

Făcând clic pe acest buton se deschide un dialog pentru Șablon nou, identic cu Editare șablon de dialog, pe care le vom vedea mai jos.

Duplicarea șablonului selectat

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

Editarea șablonului selectat

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

Ştergerea șablonului selectat

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Indicație] Indicație

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Editare șablon

Fig. 15.76. Dialogul Editare șablon

Dialogul Editare șablon

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Opțiuni

Nume

In this text box, you can modify the name of the template.

Iconiță

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Dimensiune imagine

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of Dot for Dot, which you can change in the View menu.

Butoane portret/peisaj

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Optiuni Avansate

Fig. 15.77. Dialogul Opțiuni avansate

Dialogul „Opțiuni avansate”


The advanced options let you change several additional image settings.

Rezoluția X și Y

Aceste valori intră în joc în principal în legătură cu imprimarea: ele nu afectează dimensiunea imaginii în pixeli, dar ele determină dimensiunea sa pe hârtie atunci când sunt imprimate. Ele pot afecta, de asemenea, modul în care imaginea este afișată pe monitor: dacă dot pentru dot este oprit în meniul Vizualizare, atunci la zoom 100%, GIMP încearcă să afișeze imaginea de pe monitor la dimensiunea fizică corectă, așa că se calculează de la dimensiunile pixelilor și rezoluția. Totuși, afișajul nu poate fi corect, cu excepția cazului în care monitorul a fost calibrat. Acest lucru se poate face fie atunci când GIMP este instalat, sau de la Tabul Display din dialog Preferințe.

Color space

Puteți crea o imagine nouă fie ca o imagine RGB, fie ca o imagine în tonuri de gri. Nu puteți crea o imagine indexată direct în acest fel, dar, desigur, nimic nu vă împiedică să convertiți imaginea în modul indexate după ce a fost creat.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Precision menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Perceptual gamma, or linear light. For more information see also the Precision menu documentation.

Color manage this image

When enabled, the image will be color managed. Disabling color management is equivalent to choosing a built-in sRGB profile.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Comentariu

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.