Taste- og musereferansar


Innhald

Fil — Tastereferansar for menyen Fil
Rediger — Tastereferansar for menyen Rediger
Utval — Tastereferansar for menyen Utval
Vis — Tastereferansar for menyen Vis
Image — Key reference for Image menu
Lag — Tastereferansar for menyen Lag
Verktøy — Tastereferansar for menyen Verktøy
Filter — Tastereferansar for menyen Filter
Windows — Key reference for Windows menu
Hjelp — Tastereferansar for menyen Hjelp
Lupe — Key reference for the Zoom tool