Namn

Verktøy — Tastereferansar for menyen Verktøy

Verktøy

Select Tools

R

Rectangle Select

E

Ellipseutval

F

Frihandsutval

U

Tryllestaven

Shift + O

Vel etter farge

I

Intelligent Scissors

Paint Tools

Shift +B

Fyll

G

Gradient

N

Blyant

P

Målarpensel

Shift +E

Viskeler

A

Luftpensel

K

Penn

Y

MyPaint Brush

C

Kloning

H

Heal

Shift +U

Slør eller skjerp

S

Gni ut

Shift +D

Avskygging/Etterbelysning

Transform Tools

Q

Alignment

M

Flytt

Shift +C

Crop

Shift +R

Rotér

Shift +S

Skaler

Shift + H

Forskyv

Shift +O

Perspektiv

Shift + W

3D Transform

Shift +T

Unified Transform

Shift + L

Handle Transform

Shift +F

Spegelvend

Shift + G

Cage Transform

W

Warp Transform

Other Tools

B

Banar

T

Tekst

O

Fargeplukkar

Shift + M

Measure

Z

Zoom

The Zoom tool has some specific reference keys: see Lupe.

[Notat] Notat

Trykk på verktøysymbola for å opne tilhøyrande dialogvindauge for verktøyinnstillingane

Samanhang

Ctrl + B

Toolbox

D

Standardfargar

X

Bytt fargane

[Notat] Notat

Klikk på fargane for å forandre dei