Namn

Windows — Key reference for Windows menu

Dialogvindauge

Ctrl + L

Lag

Shift + Ctrl + B

Penslar

Shift + Ctrl + P

Mønsterelement

Ctrl + G

Fargeovergangar

Ctrl + Alt + E

Error Console

[Notat] Notat

Dette opnar eit nytt dialogvindauge dersom det ikkje er opna frå før. Elles gir det fokus til dialogvindauget.

Inne i eit dialogvindauge

Enter

Sett den nye verdien

Mellomrom, Enter

Aktiverer gjeldande knapp eller liste

Within a multi-tab dialog

Ctrl + Alt + Page Up

Switch tabs up

Ctrl + Alt + Page Down

Switch tabs down

Inne i ein fildialogr

Alt + Pil opp

Ei mappe opp

Alt + Pil ned

Ei mappe ned

Alt + Home

Heimemappa

Esc

Lukk dialogvindauget

Miscellaneous items

Ctrl + B

Raise the Toolbox

Fane

Toggle between showing and hiding Docks