Namn

Fil — Tastereferansar for menyen Fil

Fil

Ctrl + N

Nytt bilete

Shift + Ctrl + V

Create From Clipboard

Ctrl + O

Opna biletet

Ctrl + Alt + O

Open image as layers

Ctrl + 1

Tidlegare bukt nr 01

Ctrl + 2

Tidlegare bukt nr 02

Ctrl + 3

Tidlegare bukt nr 03

Ctrl + 4

Tidlegare bukt nr 04

Ctrl + 5

Tidlegare bukt nr 05

Ctrl + 6

Tidlegare bukt nr 06

Ctrl + 7

Tidlegare bukt nr 07

Ctrl + 8

Tidlegare bukt nr 08

Ctrl + 9

Tidlegare bukt nr 09

Ctrl + 0

Tidlegare bukt nr 10

Ctrl + S

Save the XCF image

Shift + Ctrl + S

Save image with a different name

Ctrl + E

Export

Shift + Ctrl + E

Export As...: save image to various file formats

Ctrl + P

Print...

Ctrl + Alt + F

Show image in file manager

Ctrl + W

Close Window

Shift + Ctrl + W

Close All

Ctrl + Q

Avslutt