Namn

Vis — Tastereferansar for menyen Vis

Vis

Vindauge

F10

Hovudmeny

Shift + F10, høgreklikk

Nedtrekksmeny

F11

Fullskjerm av/på

Fane

Toggle the visibility of toolbox and dialogs docks

Shift + Q

Snarmaske av/på

Ctrl + T

Toggle selection outline visibility

Ctrl + W

Lukk dokumentvindauget

Shift + J

Center image in window

Shift + Ctrl + J

Fit image in window

[Notat] Notat

Du kan også aktivere menyane ved å halde nede Alt-tasten medan du trykker på tasten som er understreka i menynamnet.

Zoom

+

Forstørr

-

Forminsk

1

Skala 1:1

Ctrl + J

Tilpass vindauget

[Notat] Notat

Dette tilpassar vindauget til biletstorleiken.

Ctrl+ mouse wheel

Zoom

Flip and Rotate (0°)

!

Reset Flip and Rotate

Scrolling (panning)

arrows

Scroll canvas

middle button drag

Scroll canvas

mouse wheel

Scroll canvas vertically

Shift + mouse wheel

Scroll canvas horizontally

[Notat] Notat

Scrolling by keys is accelerated, i.e. it speeds up when you press Shift+arrows, or jumps to the borders with Ctrl+arrows.

Linjaler og hjelpelinjer

Mouse drag

Drag off the horizontal or vertical ruler to create a new guide line. Drag a line onto the ruler to delete it.

Ctrl + dra med musepeikaren

Dra ut ein linjal for ø opprette eit prøvepunkt

Shift + Ctrl +R

Slå linjalane av/på

Shift + Ctrl + T

Slå hjelpelinjene av/på