Namn

Lupe — Key reference for the Zoom tool

Lupe

klikk

Forstørr

Ctrl + klikk

Forminsk

dra med musepeikaren

Zoom in inside the area

Ctrl + dra med musepeikaren

Zoom out inside the area