4.4. Inverter

Kommandoen Inverter inverterer utvalet i det aktive biletet. Dette betyr at den delen av biletet som er utanfor utvalet, nå vert innanfor, og omvendt. Dersom det ikkje finst utval i biletet, vil heile laget vere utvald.

[Åtvaring] Åtvaring

Do not confuse this command with the Invert colors command.

4.4.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalInverter

  • med snarvegen Ctrl+I.

  • eller ved å trykka på det samsvarande ikonet i utvalshandteraren