4. Menyen «Utval»

4.1. Innleiing til menyen «Utval»

Figur 16.30. Innhaldet i menyen «Utval»

Innhaldet i menyen «Utval»

Dette avsnitten forklarer oppføringane i menyen «Utval» i biletmenyen.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.