4.3. Vel ingen

Kommandoen Vel ingen fjernar alle utvala frå biletet. Dersom det ikkje finst utval, gjer komandoen ingenting. Flytande utval vert ikkje påverka.

4.3.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via UtvalVel ingen

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + A.

  • I tillegg har du tilgang frå utvalshandteraren via Meny for utvalshandterarenVel ingen i fanemenyen, eller ved å klikke på knappen Dismiss the selection nedst i dialogvindauget.