5.10. Krusning

5.10.1. Oversyn

Figur 17.78. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Krusning»


Filteret legg småbølgjer eller krusningar inn i det aktive laget eller utvalet. Effekten kan minne om refleksjonar i uroleg vatn.

5.10.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarKrusning

5.10.3. Innstillingar

Figur 17.79. Innstillingane for filteret «Krusning»

Innstillingane for filteret «Krusning»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Original images for examples
Origin

Ripple applied with default options

Amplityde

Bestemmer bølgehøgda (0 til 200 pikslar)

Amplitude = 25

Periode

Bestemmer bølgelengda (0 til 200 pikslar)

Period = 110

Faseskift

Wave is moved

Phase shift = 0.400

Vinkel

Warps wave

Angle = -40°

Resampling methods

These interpolation methods are described in Interpolering.

Wave type

Vel utsjånaden til bølgjene:

  • Sagtann

  • Triangle

  • Sinus

Abyss policy

Sidan filteret forskyv pikslar i biletet, kan det hende at det forsvinn pikslar frå kantane av biletet. Du kan her bestemme korleis dei manglande pikslane skal erstattast.

Abyss policy = Black

Abyss policy (border management) is treated with Abyss taktikk.

Tileable

Dersom biletet er flislagt, blir dei saumlause overgangane uforandra.