5.11. Forskyving

5.11.1. Oversyn

Figur 17.80. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Forskyving»


Dette filteret flytter, eller skifter, alle pikslane i det aktive laget eller det aktive utvalet meir eller mindre tilfeldig innføre gitte rammer.

5.11.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarForskyving

5.11.3. Innstillingar

Figur 17.81. Innstillingane for filteret «Forskyving»

Innstillingane for filteret «Forskyving»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Forskyving

With this option, you can set the maximum shift, between 1 and 200 pixels.

Left: original..........Right: shift = 100 horizontally

Shift direction

This option sets the direction horizontally or vertically.

Random seed

Shift is done at random. You can change the seed.