5.9. Polar Coordinates

5.9.1. Oversyn

Figur 17.74. Example for Polar Coordinates filter

Example for Polar Coordinates filter

Originalbiletet

Example for Polar Coordinates filter

«Polar Coordinates» filter applied


Dette filteret omformar biletet til ei kvadratisk eller sirkulær form, eller ein eller annan overgang mellom desse.

5.9.2. Aktivering

You can find this filter through FiltersDistortsPolar Coordinates….

5.9.3. Innstillingar

Figur 17.75. «Polar Coordinates» filter options

«Polar Coordinates» filter options

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Sirkeldjupne i prosent

Denne glidebrytaren bestemmer forma på omforminga, frå 0 %, som gir eit rektangel, til 100 % som blir ein sirkel.

Forskyvingsvinkel

Denne glidebrytaren bestemmer på ein skala frå 0° til 359° om biletet skal roterast med klokka, og i tilfelle kor mykje.

Avbild bakover

Gjer at teikninga av effekten byrjar frå høgre i staden for frå venstre.

Avbild frå toppen

Dersom denne er markert, vil topprada i biletet bli flytt til midten av biletet og botnrada bli lagt til kanten av figuren. Dersom denne ikkje er markert, vil botnrada i biletet bli flytt til midten av biletet og topprada bli lagt til kanten.

Til polar

Dersom denne er avmerka, vil biletet bli teikna i ein sirkel. Er denne ikkje avmerka, blir biletet teikna sirkulært i eit rektangel.

X, Y

These polar coordinates are active only if the «Choose middle» option is unchecked.

Choose middle

Checked by default: origin center is at the middle of the layer. If unchecked, you can modify X and Y parameters to position the origin center.

5.9.4. Eksempel

Figur 17.76. Med tekst

Med tekst

Dersom teksten framleis ligg i eit eige tekstlag, må du flate ut biletet før du bruker filteret.


Figur 17.77. Med to horisontale bjelker

Med to horisontale bjelker