11.4. Kubisme

11.4.1. Oversyn

Figur 17.203. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Kubisme»


Dette filteret omformar biletet slik at det ser ut som det er sett saman av små, firkanta silkepapirbitar.

[Tips] Tips

Dersom du finn ut at dette filteret er for enkelt, kan du prøve filteret GIMPressionist i staden.

11.4.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskeKubisme

11.4.3. Innstillingar

Figur 17.204. Innstillingane for filteret «Kubisme»

Innstillingane for filteret «Kubisme»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Flisstorleik

Denne glidebrytaren vert brukt for å bestemma storleiken (i pikslar) på silkepapirbitane.

Flismetning

This variable specifies how intense the color of the squares should be. This affects the opacity of the squares. A high value will render the squares very intensely and does not allow lower squares to show through. A lower value allows the lower squares to be more visible through the higher ones and causes more blending in the colors.

Background color

This allows you to change the background color that is used by this filter. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

Random seed

The randomness in this filter is based on a so-called seed. Different seeds will cause the output of the filter to change. You can change the seed until you find a preview that you like.

[Tips] Tips

Dette filteret er godt eigna for å lage bakgrunn for nettsider og liknande. Lag eit lite bilete med få, tilfeldig spreidde fargar. Bruk deretter filteret på biletet. Når du har funne høvelege innstillingar, bruker du desse. Til slutt kan du køyre filteret Lag saumlause. Dette gjer at biletet ditt vert repetert som bakgrunnsbilete på nettsida utan synlege overgangar mellom dei ulik kopiane.