13.10. Utan fuger

13.10.1. Oversyn

Figur 17.312. Eksempel på bruk av filteret.

Eksempel på bruk av filteret.

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret.

«Lag saumlause» brukt


Dette filteret modifiserer biletet slik at det kan brukast til flislegging utan synlege fuger («saumlaust»). Dette er ein teknikk som er mest brukt for å lage bakgrunn i nettsider. Filteret har ingen innstillingar og det hender at resultatet må korrigerast.

13.10.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartLag saumlause ….

13.10.3. Innstillingar

Figur 17.313. «Tile Seamless» filter options

«Tile Seamless» filter options

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».