8.27. Αποσύνθεση

8.27.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.200. Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Αρχική εικόνα

Αποσύνθεση σε εικόνες (RGB)

Εφαρμογή εντολής «Αποσύνθεση» (αποσύνθεση RGB) με ασημείωτο Αποσύνθεση σε στρώσεις.


Σχήμα 16.201. Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Αρχική εικόνα

Αποσύνθεση σε στρώσεις (RGB)

Εφαρμογή εντολής «Αποσύνθεση» (απoσύνθεση RGB) με σημειωμένο Αποσύνθεση σε στρώσεις.


Αυτή η εντολή ξεχωρίζει τα κανάλια (RGB, HSV, CMYK...) μιας εικόνας σε ξεχωριστές εικόνες ή στρώσεις.

8.27.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικάΑποσύνθεση….

8.27.3. Επιλογές

Σχήμα 16.202. Επιλογές εντολής «Αποσύνθεση»

Επιλογές εντολής «Αποσύνθεση»

Εξαγωγή καναλιών

Ακολουθήστε τις επιλογές που περιγράφονται με σημειωμένο Αποσύνθεση σε στρώσεις.

Χρωματικό πρότυπο
RGB

Με κλικ στο ραδιοπλήκτρο RGB, δημιουργείται μια εικόνα στάθμης γκρι με τρεις στρώσεις (κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο) και δύο κανάλια (γκρι και άλφα).

Αυτή η συνάρτηση είναι ενδιαφέρουσα όταν χρησιμοποιείται εργαλείο κατωφλίου. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε λειτουργίες όπως αποκοπή, επικόλληση ή μετακίνηση επιλογών σε ένα μοναδικό κανάλι RBG. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εξαγμένη γκρι κλίμακα ως επιλογή ή μάσκα αποθηκεύοντας την σε ένα κανάλι (δεξί κλικ/Επιλογή/Αποθήκευση σε κανάλι).

RGBA

Με κλικ στο ραδιοπλήκτρο RGBA, δημιουργείται μια εικόνα παρόμοια με την αποσύνθεση RGB με μια επιπρόσθετη άλφα στρώση γεμάτη με τις τιμές διαφανειών της πηγαίας εικόνας. Πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία είναι μαύρα και πλήρως αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι λευκά.

HSV

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσεις γκρι κλίμακας, μια για απόχρωση, μια για κορεσμό και μια για τιμή.

Αν και η Απόχρωση είναι σε κλίμακα του γκρι, δεν αντιπροσωπεύει αποχρώσεις. Στον κύκλο χρώματος, λευκό και μαύρο είναι σημεία έναρξης και άφιξης και υπερτίθενται. Αναπαριστούν κόκκινο χρώμα στην κορυφή του κύκλου. Στάθμες ενδιάμεσου γκρι αντιστοιχούν σε ενδιάμεσες αποχρώσεις στον κύκλο: σκοτεινό γκρι σε πορτοκαλί, μεσαίο γκρι σε πράσινο και ανοιχτό γκρι σε ματζέντα.

Κορεσμός και Τιμή: Λευκό είναι μέγιστος κορεσμός (καθαρό χρώμα) και μέγιστη τιμή (πολύ φωτεινό). Μαύρο είναι ελάχιστος κορεσμός (άσπρο) και ελάχιστη τιμή (μαύρο).

HSL

Αυτή η επιλογή είναι παρόμοια με HSV. Αντί για Τιμή, η τρίτη στρώση περιέχει το συστατικό της εικόνας L.

CMY

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει μια εικόνα σε τρεις στρώσεις γκρι κλίμακας, μια για κίτρινο, μία για ματζέντα και μία για κυανό.

Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη για μεταφορά εικόνας σε λογισμικά εκτύπωσης με δυνατότητες CMY.

CMYK

Αυτή η επιλογή είναι παρόμοια με την Αποσύνθεση CMY με μια πρόσθετη στρώση για μαύρο.

Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη για μεταφορά εικόνας σε λογισμικά εκτύπωσης με δυνατότητες CMYK.

Άλφα

Αυτή η επιλογή εξάγει την αποθηκευμένη διαφάνεια εικόνας σε κανάλι άλφα στο διάλογο καναλιού σε ξεχωριστή εικόνα. Τα πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία είναι μαύρα, τα πλήρως αδιαφανή εικονοστοιχεία είναι λευκά. Οι τόνοι του γκρι ομαλές μεταπτώσεις της διαφάνειας στην πηγαία εικόνα.

LAB

Αυτή η επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσης γκρι κλίμακας, στρώση «L» για φωτεινότητα, στρώση «A» για χρώματα μεταξύ πράσινου και κόκκινου, στρώση «B» για χρώματα μεταξύ γαλάζιου και κίτρινου.

Η αποσύνθεση LAB είναι ένα χρωματικό πρότυπο για την οικογένεια φωτεινότητα-χρώμα. Ένα κανάλι χρησιμοποιείται για τη φωτεινότητα, ενώ δύο άλλα κανάλια χρησιμοποιούνται για τα χρώματα. Το χρωματικό πρότυπο LAB χρησιμοποιείται από το Photoshop.

YCbCr

Στο GIMP υπάρχουν τέσσερις αποσυνθέσεις YCbCr με διαφορετικές τιμές. Κάθε επιλογή αποσυνθέτει την εικόνα σε τρεις στρώσεις γκρι κλίμακας, μια στρώση για φωτεινότητα και δύο άλλες για το γαλάζιο και το κόκκινο.

Το χρωματικό πρότυπο YCbCr λέγεται επίσης YUV και χρησιμοποιείται τώρα για ψηφιακά βίντεο (αρχικά για αναλογικά βίντεο PAL). Βασίζεται στην ιδέα ότι το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο στη φωτεινότητα παρά στα χρώματα. Η αποσύνθεση YCbCr χρησιμοποιεί έναν πίνακα μετασχηματισμού και οι διαφορετικές επιλογές είναι διαφορετικές τιμές που συνιστώνται από την ITU (διεθνή ένωση τηλεπικοινωνιών) και εφαρμόζονται στον πίνακα.

Αποσύνθεση στις στρώσεις

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, δημιουργείται μια νέα εικόνα γκρι κλίμακας, με κάθε στρώση να αναπαριστά ένα από τα κανάλια της επιλεγμένης κατάστασης. Εάν αυτή η επιλογή δεν σημειωθεί, κάθε κανάλι αντιπροσωπεύεται με μια ειδική εικόνα αυτόματα και καθαρά ονομασμένη στη γραμμή ονόματος.

Προσκήνιο ως χρώμα καταχώρησης

Παράδειγμα 16.1. Σημεία περικοπής

Πηγή εικόνας

Κυανό συστατικό

Μαύρο συστατικό

(Ματζέντα και κίτρινα συστατικά παραλείπονται.)


Αυτή η επιλογή είναι για ειδικούς. Σχετίζεται με την εκτύπωση CMYK. Όταν σημειωθεί, κάθε εικονοστοιχείο του τρέχοντος χρώματος προσκηνίου θα είναι μαύρο σε κάθε συστατικό των αποσυνθεμένων εικόνων/στρώσεων. Αυτό σας επιτρέπει να καταχωρήσετε ορατά σημάδια σε όλα τα κανάλια, δίνοντας χρήσιμη αναφορά για στοίχιση. Ένας λεπτός τυπωμένος μαύρος σταυρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στοίχισης των πλακών.