10.6. El GIMPressionista

10.6.1. Panoràmica

Figura 17.179. Exemple del filtre El GIMPressionista

Exemple del filtre El GIMPressionista

Imatge original

Exemple del filtre El GIMPressionista

Filtre El GIMPressionista aplicat


És el rei dels filtres artístics. Pot fer Cubisme i Efecte tapís, i molt més. Li dóna a la imatge l'aspecte d'una pintura. Com si la imatge estigués repintada en un suport i amb un pinzell que heu triat. Funciona a la capa activa o a la selecció.

10.6.2. Activació del filtre

You can find this filter via the image menu through FiltersArtisticGIMPressionist….

10.6.3. Opcions

Figura 17.180. Opcions del GIMPressionista

Opcions del GIMPressionista

Aquest diàleg és una àrea de previsualització a l'esquerra, sempre visible, i moltes opcions del GIMPressionista organitzades en pestanyes.

10.6.3.1. Previsualitza

Tots els canvis de la configuració apareixeran a la previsualització sense que afecti la imatge fins que no es faci clic a D’acord. El botó Actualitza actualitzarà la finestra de previsualització (no és automàtica: GIMPressionista té molta feina per fer), i el botó Reinicia retorna a la imatge original.

10.6.3.2. Pestanya predefinits

Figura 17.181. Les opcions de la pestanya Predefinits

Les opcions de la pestanya Predefinits

El GIMPressionista té molts paràmetres que en combinar-se produeixen un nombre astronòmic de possibilitats. Per això estaria bé desar els predefinits interessants, i si cal, enviar-los a l'autor del connector. En contrapartida, la complexitat de tots aquests paràmetres fa difícil la comprensió i preveure com funciona cada un.

Opcions dels predefinits

Desa l'actual

Desa la configuració actual. Podeu posar un nom a la casella d'entrada i posar una breu descripció al diàleg que apareix.

Aplica

Permet carregar els predefinits seleccionats de la llista desplegable.

Suprimeix

Elimina el predefinit seleccionat. Només es poden eliminar els predefinits que s'hagin creat.

Actualitza

Actualitza la llista de predefinits.

10.6.3.3. Pestanya paper

Figura 17.182. Opcions de la pestanya Paper

Opcions de la pestanya Paper

Aquesta pestanya es refereix a la textura del llenç on es pinta la imatge. Teniu una llista de textures i una previsualització de la textura seleccionada. Es mostra una explicació per cada textura que es selecciona.

Opcions de paper

Inverteix

Inverteix la textura del paper: el que està buit es torna relleu i viceversa.

Superposa

Aplica el paper tal qual, sense relleu. Com si el paper transparent s'hagués sobreposat a la imatge.

Escala

Especifica l'escala de la textura (en % de l'original): controla el gra de la textura.

Relleu

Especifica la quantitat de relleu per aplicar (3-150).

10.6.3.4. Pestanya pinzell

Figura 17.183. Opcions de la pestanya Pinzell

Opcions de la pestanya Pinzell

Pinzell és un terme general per a qualsevol material utilitzat per pintar. Hi ha una llista de pinzells disponible per seleccionar a Previsualització.

Opcions del Pinzell

Gamma

Canvia la gamma (lluminositat) del pinzell seleccionat. La correcció gamma aclareix o enfosqueix els tons mitjans.

Selecciona

També podeu utilitzar un patró pel pinzell que hàgiu creat per seleccionar la imatge (botó fletxa a la línia Seleccionar). Per ser tingut en compte pel GIMPressionista, aquesta imatge ha d'estar a la pantalla abans d'iniciar el filtre. Per descomptat, no utilitzeu grans imatges.

Si la imatge té diverses capes també es mostraran a la llista Selecciona, i podran servir de pinzell. Quan es selecciona una capa, apareix la previsualització del pinzell i el pinzell normal es deselecciona.

El botó Anomena i desa permet desar el pinzell seleccionat.

Relació d'aspecte

Especifica la proporció del pinzell, alçada (0 -1) i amplada (0 +1).

Relleu

Ajusta la quantitat de pintura que s'utilitza per cada pinzellada. Pot evocar una pintura feta amb espàtula.

10.6.3.5. Pestanya orientació

Figura 17.184. Opcions de la pestanya Orientació

Opcions de la pestanya Orientació

Aquesta pestanya permet ajustar l'orientació de les pinzellades. Un pintor no sempre pinta les pinzellades amb un mateix angle. Per realitzar alguns efectes, es pot variar l'orientació.

Opcions d’orientació

Direccions

Amb aquesta opció es pot establir quants cops el pinzell passarà pel mateix lloc, amb una direcció diferent cada vegada, aconseguint una pintura cada cop més gruixuda.

Angle inicial

Especifica la direcció general de les pinzellades, l'angle des del qual s'iniciarà el traç. Les direccions es trien per donar una mica de moviment a la imatge.

Interval de l’angle:

Especifica l'angle, el sector, el traç del ventall

Orientació

Especifica la direcció de les pinzellades.

Valor

Permet al valor (lluminositat) de la regió determinar la direcció de les pinzellades.

Radi

La distància des del centre de la imatge determina la direcció del traç

Aleatori

Selecciona una direcció aleatòria per cada traç.

Radial

Permet que la direcció des del centre determini la direcció del traç

fluid

En aquest cas no és la direcció: les pinzellades segueixen un patró fluctuant

To

Fa que el to de la regió determini la direcció de les pinzellades.

Adaptable

Se selecciona la direcció del pinzell que més s'ajusta a la imatge original.

Manual

El botó Edita obre l'Editor del mapa d'orientació. Permet establir les direccions manualment.

10.6.3.6. Mida de la pestanya

Figura 17.185. Opcions de la pestanya Mida

Opcions de la pestanya Mida

Aquesta pestanya permet establir el nombre de mides dels diferents pinzells que s'utilitzaran per pintar, els límits de variació d'aquestes mides i els criteris utilitzats per determinar-los.

Opcions de la mida

Podeu especificar el nombre de mides del pinzell que s'utilitzaran.

Mides

Especifica el nombre de mides del pinzell per utilitzar.

Mida mínima, Mida màxima

Les mides del pinzell estan entre aquests dos valors. Com més gran sigui la mida més gran és l'amplada i la longitud de la pinzellada.

Mida

Teniu opcions per especificar com es determinarà la mida dels traços.

Valor

El valor (lluminositat) determinarà la mida de les pinzellades.

Radi

La distància des del centre de la imatge determina la mida del traç

Aleatori

Seleccioneu una mida a l’atzar per cada pinzellada.

Radial

Permet que la direcció des del centre determini la mida del traç

fluid

En aquest cas no és la longitud: les pinzellades segueixen un patró fluctuant

To

El to de la regió determina la mida del traç.

Adaptable

Selecciona la mida del pinzell que més s'acosta a la imatge original.

Manual

El botó Edita obre l'Editor del mapa de la mida. Permet establir les mides de les pinzellades.

10.6.3.7. Emplaçament de la pestanya

Figura 17.186. Opcions de la pestanya Emplaçament

Opcions de la pestanya Emplaçament

En aquesta pestanya s'estableix la distribució dels traços.

Opcions d'emplaçament

Emplaçament

A la previsualització de l'Editor del mapa d'orientació, totes les fletxes petites semblen un fluid al voltant d'objectes. Dins d'aquest fluid, les pinzellades es poden donar de dues maneres:

Aleatòriament

Les pinzellades es donen a l'atzar. Això produeix una pintura més realista.

Distribuït uniformement

Els traços es distribueixen uniformement al llarg de la imatge

Densitat del traç:

Com més gran sigui la densitat, més juntes són les pinzellades. Si la densitat és baixa, el paper o el fons poden ser visibles en zones sense pinzellades.

Centrat

Focalitza les pinzellades al centre.

10.6.3.8. Color de la pestanya

Figura 17.187. Opcions de la pestanya Color

Opcions de la pestanya Color

En aquesta pestanya podeu ajustar el color del traç.

Opcions del color

Color

Podeu establir de dues maneres el color del traç:

Mitjana sota el pinzell

El color de la pinzellada es calcula a partir de la mitjana de tots els píxels de sota el pinzell.

Centre del pinzell

Mostreja el color des del píxel del centre del pinzell.

Soroll del color

Aquest lliscador amb la casella d'entrada, permet introduir soroll en el color del traç, i es veurà menys homogeni.

10.6.3.9. Pestanya General

Figura 17.188. Opcions de la pestanya General

Opcions de la pestanya General

En aquesta pestanya es pot establir el tipus de fons i el relleu de les pinzellades.

Opcions generals

Fons
Conserva l'original

La imatge original s'utilitzarà com a fons.

Des del paper

Copia la textura del paper seleccionat com a fons.

Sòlid

Fent clic en el color podreu seleccionar un fons de color sòlid.

Transparent

Utilitzeu un fons transparent. Només els traços pintats seran visibles. Aquesta opció només està disponible si la imatge té un canal alfa.

Pinta les vores

Si està desactivada, no hi haurà una fina vora al voltant de la imatge.

En mosaic

Si està activada, a la imatge resultant no se li veuran les juntes. El costat dret s'ajustarà amb l'esquerre, i la part superior amb la part inferior. Això és útil per un fons de pàgina web.

Ombra caiguda

Afegeix un efecte d'ombra a cada pinzellada.

Vora enfosquida

Quantitat per enfosquir les vores de la pinzellada. Això incrementa el relleu o el gruix de la pintura.

Foscor de l'ombra

Regula la foscor de l'ombra.

Profunditat de l'ombra

Regula la distància sobre la qual s'estén l'ombra.

Difumina l'ombra

Regula el difuminat de l'ombra caiguda

Llindar de desviació

Podeu establir la tolerància de les seleccions adaptatives de la mida del pinzell.

10.6.4. Editor de mapes d'orientació

10.6.4.1. Panoràmica

L'editor de mapa d'orientació és un annex del filtre GIMPressionista. S'hi accedeix fent clic al botó Edita a la pestanya Orientació. Serveix per establir la direcció de les pinzellades fetes pel filtre.

10.6.4.2. Opcions

Figura 17.189. Paràmetres de regulació de l'Editor del mapa d'orientació

Paràmetres de regulació de l'Editor del mapa d'orientació

Podeu posar un o diversos vectors. Podeu establir la direcció i la força, i actuarà sobre la zona corresponent de la imatge.

Vectors

A la finestra de l'esquerra (vectors) podeu gestionar els vectors. Per defecte, un vector és al centre. Els vectors són vermells quan estan actius, grisos quan no ho estan i amb un punt blanc a la punta.

  • En prémer el botó Afegeix, s'afegeix un vector en el centre de la finestra, mentre que fent clic amb el botó central del ratolí, el situa allà on es fa clic.

  • Amb un clic del botó esquerre, el vector actiu es col·loca en el punt seleccionat.

  • Quan premeu el botó dret del ratolí, el vector actiu apunta cap on s'ha fet el clic.

  • Els botons i desplacen el focus d'un vector a un altre.

  • El botó Suprimeix permet eliminar el vector seleccionat.

[Suggeriment] Suggeriment

Amb la barra de desplaçament a la dreta del panell dels vectors, es pot ajustar la brillantor de la imatge. Això és molt útil si la imatge és molt fosca o clara i no es poden veure bé els vectors.

Previsualitza

Aquesta previsualització dóna una idea de l'acció dels diferents vectors. El lliscador de la vora dreta permet canviar la lluminositat de la previsualització.

Tipus

Hi ha diferents tipus d'arranjament de les pinzellades en el domini del vector actiu. Difícil descriure l'efecte, però se'n pot veure el resultat a la previsualització.

Voronoi

Un diagrama de Voronoi consisteix en fer particions d'un plànol amb n punts mestres en n polígons, on cada polígon té només un d'aquests n punts mestres, i tots els altres punts del polígon estan més a prop del punt mestre que qualsevol altre punt. Així, els límits dels polígons estan a mig camí entre dos punts mestres. Teniu un exemple del diagrama de Voronoi:

Angle

Aquesta és la direcció del vector actiu. Aquest lliscador fa la mateixa acció que el botó dret (mireu a dalt)

Angle de desplaçament:

Aquest lliscador permet variar l'angle de tots els vectors.

Força

Aquest lliscador actua sobre el domini d'influència del vector actiu. Aquesta influència disminueix amb la distància. La força es mostra per la longitud del vector.

Exp. força

Aquest lliscador actua sobre la longitud de tots els vectors, i així canvia la força de les pinzellades.

10.6.5. Editor del mapa de la mida

10.6.5.1. Panoràmica

L'editor del mapa de la mida és un annex del filtre GIMPressionista. S'hi accedeix fent clic al botó Edita a la pestanya Mida. Amb aquest editor, podeu establir la mida de les pinzellades donades pel filtre.

10.6.5.2. Opcions

Figura 17.190. Opcions de l'editor del mapa de la mida

Opcions de l'editor del mapa de la mida

Podeu posar un o diversos vectors, en podeu regular la direcció i la força, i actuaran sobre la zona corresponent de la imatge.

Vectors

A la finestra de l'esquerra (vectors) podeu gestionar els vectors. Per defecte, un vector és al centre. Els vectors són vermells quan estan actius, grisos quan no ho estan, i amb un punt blanc a la punta.

Amb un clic del botó esquerre, el vector actiu es col·loca en el punt seleccionat.

Amb un clic del botó dret, el vector s'ubica al lloc del clic.

Els botons i desplacen el focus d'un vector a un altre.

El botó Elimina permet eliminar el vector seleccionat.

[Suggeriment] Suggeriment

Amb la barra de desplaçament a la dreta del panell dels vectors, es pot ajustar la brillantor de la imatge. Això és molt útil si la imatge és molt fosca o clara i no es poden veure bé els vectors.

Previsualitza

Aquesta previsualització dóna una idea de l'acció dels diferents vectors. La mida dels quadrats representen la mida dels pinzells i la seva intensitat.

Mida

Canvia la mida de les pinzellades en el domini del vector actiu.

Força

Aquest lliscador actua sobre el domini d'influència del vector actiu. Aquesta influència disminueix amb la distància.

Exp. força

Canvia l'exponent de la força.

Voronoi

Per a una explicació mireu l'Editor del mapa de l'orientació