10.7. Pintura a l'oli

10.7.1. Panoràmica

Figura 17.191. Exemple del filtre Pintura a l'oli

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Imatge original

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Filtre Pintura a l'oli aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

10.7.2. Activa el filtre

This filter is found in the image menu through FiltersArtisticOilify….

10.7.3. Opcions

Figura 17.192. Opcions del filtre Pintura a l'oli

Opcions del filtre Pintura a l'oli

Mida de la màscara

La mida de la màscara selecciona la grandària de la màscara del pinzell, utilitzat per fer la pintura a l'oli. Els valors grans produiran un efecte més marcat.

Utilitzeu un mapa de la mida de la màscara

Podeu utilitzar un mapa de la mida de la màscara per controlar la mida de la màscara parcialment. La mida de la màscara es redueix segons la foscor dels píxels de la imatge del mapa. Podeu triar una imatge de mapa entre les imatges obertes de la mateixa mida que la imatge d'origen.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de les pinzellades de la pintura a l'oli.

Ús del mapa d’exponent

Podeu utilitzar un mapa d'exponent per controlar parcialment la densitat de les pinzellades. La densitat es redueix segons la foscor de cada píxel en la imatge del mapa. Podeu triar un mapa entre les imatges obertes de la mateixa mida que la imatge d'origen.

Ús de l’algorisme d'intensitat

Amb aquesta opció, els detalls i els colors es conserven millor.