11.3. Undermenyen «Dialogvindauge»

Figur 15.207. Lista over «dialogvindauge»

Lista over «dialogvindauge»

Dette menyvalet opnar lista over dialogvindauge som du kan opna og lime inn i samlevindauge. Sjå meir om dette i Dialogar og samlevindauge.

Alle desse dialogane er omtalte i Omtale av ulike dialogar

11.3.1. Aktivering

Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via VindaugeDialogvindauge