11. Menyen «Vindauge»

11.1. Postar i menyen «Vindauge»

Figur 15.206. Innhaldet i undermenyen «Vindauge»

Innhaldet i undermenyen «Vindauge»

Utan opne biletvindauge

Innhaldet i undermenyen «Vindauge»

Med opne bilete


Denne menyen blir brukt for å handtere vindaugedialogen i GIMP. Med eit ope bilete er han set saman av tre delar:

  1. Lista over tidlegare lukka samlevindauge:

    For meir informasjon om samlevindauge, sjå Dialogar og samlevindauge og Omtale av ulike dialogar.

  2. Lista over opne biletvindauge

  3. Lista over opne innlimingsdialogar.