11.2. Undermenyen «Nyleg lukka samlevindauge»

Dette menyvalet opnar lista over dei samlevindauga du nyleg har lukka. Du kan opna dei igjen ved å klikke på namnet. Legg merke til at frittståande vindauge ikkje er med i denne lista.

11.2.1. Aktivering

Du har tilgang til dette menyinnslaget på biletmenyen via VindaugeNyleg lukka samlevindauge