4.6. Skalering

Figur 14.134. Symbolet for «skaleringsverktøyet» i verktøykassa

Symbolet for «skaleringsverktøyet» i verktøykassa

4.6.1. Oversyn

Dette verktøyet vert brukt til å skalere, dvs. å forstørre eller forminske lag, utval eller banar.

When you click on image with the tool the Scaling Information dialog box is opened, allowing to change separately Width and Height. At the same time a Preview (possibly with a grid or an outline) is superimposed on the object and handles appear on corners and borders that you can click and drag to change dimensions. At center, a square with a cross inside, to move the preview (mouse pointer is a moving cross then).

4.6.2. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTransformasjonsverktøyaSkaler,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastatursnarvegen Shift + S.

4.6.3. Valtastane (normalinnstillinga)

Shift

Holding the Shift key down will toggle the Keep aspect option.

Ctrl

Holding the Ctrl key down will toggle the Around center option.

4.6.4. Verktøyinnstillingar

Figur 14.135. Innstillingane for «Skalering»

Innstillingane for «Skalering»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Transform; Interpolation; Direction; Clipping; Show image preview; Guides
[Notat] Notat

Transformasjonen verkar berre på det aktive laget. Ønskjer du å skalere alle laga, bruker du skaler biletet i staden.

To scale a path, please refer to Transforming path.

Keep aspect (Shift)

Dersom denne funksjonen er aktivert, vil forholdet mellom breidde og høgde heile tida vere det same som i det opphavlege laget eller utvalet når du flyttar på eit hjørne. Funksjonen verkar ikkje på sidehandtaka. Legg merke til at funksjonen også påverkar lenkjinga mellom høgde og breidde i dialogvindauget.

Around center (Ctrl)

When this option is enabled, you can scale from center, radially if «Keep aspect» is checked, else vertically or horizontally.

4.6.5. The Scale adjustment dialog

Figur 14.136. The Scale adjustment dialog

The Scale adjustment dialog

Breidde/Høgde

Viser gjeldande breidde og høgde for skaleringa. Du kan skrive nye tal i rutene for å forandre skaleringa. Den vanlege måleeininga er pikslar, men dette kan du forandre i nedtrekkslista. Dersom lenka til høgre for rutene er broten, kan du skrive inn breidde og høgde uavhengig av kvarandre.

Readjust button

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.