4.5. Rotér

Figur 14.130. Symbolet for «roterverktøyet» i verktøykassa

Symbolet for «roterverktøyet» i verktøykassa

4.5.1. Oversyn

This tool is used to rotate the active layer, a selection or a path. When you click on the image or the selection with this tool a Rotation adjustment dialog is opened. There, you can set the rotation axis, marked with a point, and the rotation angle. You can do the same by dragging the mouse pointer on the image or the rotation point.

4.5.2. Aktivering

You can access the Rotate Tool in different ways:

  • frå biletmenyen via VerktøyTransformasjonsverktøyaRoter,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastatursnarvegen Shift + R.

4.5.3. Valtastane (normalinnstillinga)

Ctrl

Hald nede Ctrl-tasten for å avgrensa rotasjonsvinklane til multiplar av 15˚.

4.5.4. Innstillingar

Figur 14.131. Innstillingane for «roterverktøyet»

Innstillingane for «roterverktøyet»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Transform; Direction, Interpolation; Clipping; Show image preview; Guides
Retning

The Transform Direction sets which way or direction a layer is rotated. The Normal mode will rotate the layer as one might expect. If a layer is rotated 10 degrees to the right, then the layer will be rendered as such. This behavior is contrary to Corrective rotation.

Bakover (korrigerande) er litt verre å forstå. Dersom biletet er 13° skeivt, treng du ikkje rotere biletet til denne vinkelen. I staden innretter du rutenettet slik at rutene er visuelt parallelle med det skeive biletet. Er t.d. flagstanga skeiv, innretter du rutenettet parallelt med stanga. Når du trykkjer knappen Roter i infovindauget, vert biletet rotert slik at flagstanga vert loddrett. Dette verktøyet er mest brukt nettopp til å rette opp skeive foto.

15 Degrees (Shift)

15 Degrees (Shift) will constrain the rotation to angles divisible by 15 degrees.

4.5.5. The Rotation adjustment dialog

Figur 14.132. The Rotation adjustment dialog

The Rotation adjustment dialog

Vinkel

Her kan du setje rotasjonsvinkelen frå -180° til +180°. Totalt kan du altså rotere biletet 360°.

Senter X/Y

Her kan du skrive inn koordinata for rotasjonssenteret. Dette senteret vert vist som ein kross inne i ein sirkel. Du kan også flytte senteret ved å klikke-og-dra i dette punktet. Skulle du ha behov for andre måleeiningar enn piksel, kan du velje dette i nedtrekkslista.

Figur 14.133. Rotasjonssenteret

Rotasjonssenteret

Laget rotert rundt eit dreiepunkt utanom biletet


Readjust button

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.

[Notat] Notat

Du kan også rotere laga med kommandoen LagTransformerVald rotasjon