4.19. Til bane

Kommandoen Til bane omformar eit utval til ein bane. Tilsynelatande endrar ikkje biletet seg noko, men du kan sjå den nye banen i banedialogen. Ved hjelp av baneverktøyet i verktøykassa kan du avpassa omrisset av utvalet svært nøyaktig. Du finn meir om dette i kapitlet om banedialogar.

4.19.1. Aktivering