4.6. Etter farge

Kommandoen Utval etter farge gjer det same som når du klikkar på «Vel etter farge» i verktøykassa. Du finn meir informasjon om dette verktøyet under vel etter farge.

4.6.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalEtter farge.

  • eller med snarvegen Shift + O.