4.7. Frå bane

Kommandoen Frå bane omformar den aktive banen til eit utval. Dersom banen ikkje er lukka, vert dei to endepunkta bundne saman med ei rett linje. Den originale banen er uforandra.

4.7.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalFrå bane

  • Du kan også klikke knappen Bane til utval () i banedialogen for å utføra denne kommandoen.

  • Endeleg har du tastesnarvegen Shift+V.