7.36. Farge til alfa

Denne kommandoen er den same som LagGjennomsikt: Del 8.58, «Farge til alfa…».