7.37. Halvutflating

Kommandoen Halvutflating vert brukt når du har bruk for eit kantutjamna, indeksert bilete med gjennomsikt. Du finn meir om denne prosessen i kapitlet om filteret Halvutflating.

7.37.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagGjennomsiktHalvutflating …