6.3. Modus

Figur 16.64. Undermenyen «Modus» i menyen «Bilete»

Undermenyen «Modus» i menyen «Bilete»

Undermenyen Modus inneheld kommandoar for å velja fargemodus for biletet.

6.3.1. Aktivering

Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via BileteModus.

6.3.2. Innhald i undermenyen