6.4. RGB-modus

Kommandoen RGB omformar biletet til RGB-fargemodus. Sidan denne fargemodellen er spesielt tilpassa skjermen, er det også den mest brukte av modellane. Det er mogleg å omforma RGB-modus til indeksert modus eller gråskala, men mange av fargane forsvinn for alltid i omforminga, så du bør i slike tilfelle arbeide på ein kopi og ikkje på originalen. (Du finn nærare omtale av fargemodus RGB i ordlista).

6.4.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteModusRGB.