11.6. Oljemaling

11.6.1. Oversyn

Figur 17.207. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «oljemaling»


Som namnet indikerer, gjer dette filteret at biletet vert nokså likt eit oljemaleri. Du kan bestemma kor stor pensel filteret skal bruke med kommandoen Penselbreidde.

[Tips] Tips

Ønskjer du meir kontroll med korleis «oljemalieriet» skal sjå ut, kan du prøve filteret GIMPressionist som kan gjere nokolunde det same, men med fleire innstillingar.

11.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskOljemaling

11.6.3. Innstillingar

Figur 17.208. Innstillingane for filteret «Oljemaling»

Innstillingane for filteret «Oljemaling»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Aux Input, Aux Input 2

You can define two extra layers or channels that will be used as input for this filter.

Maskeradius

Mask radius selects the size of the brush mask used to paint the oily render. Larger values here produce an oilier render.

Eksponent

Eksponenten bestemmer dekkevna for penselen som lager dei oljeaktige stroka.

Number of intensities

Size of the histogram: default is 128. Reducing the number of intensities results in a loss of details.

Intensity mode

Use pixel luminance values: to test.