8.13. Lineær invertering

Kommandoen Lineær invertering inverterer alle fargekkomponentane unnateke alfalanalen i det gjeldande laget i lineært lys. Lyse fargar vert mørke og omvendt.

[Åtvaring] Åtvaring

Ikkje bland denne kommandoen saman med kommandoen Inverter utvalet.

8.13.1. Aktivering

Du har tilgang til denne kommandoen på hovudmenyen via FargarInverter lineært.

8.13.2. Eksempel

Figur 16.168. Bruk av «Inverter fargane lineært»

Bruk av «Inverter fargane lineært»

Originalbiletet

Bruk av «Inverter fargane lineært»

Etter å ha invertert fargar i lineært lys