8. Menyen «Fargar»

8.1. Postar i menyen «Fargar»

Figur 16.143. Innhaldet i menyen «fargar»

Innhaldet i menyen «fargar»

I denne seksjonen kan du finne hjelp om postane i menyen Fargar.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.

8.1.1. Colors Common Features

Presets

The button opens a menu:

Figur 16.144. Preset Menu

Preset Menu

which lets you Import Settings from File or Export Settings to File, and gives you access to the Manage Save Settings dialog:

Figur 16.145. Manage saved Settings Dialog

Manage saved Settings Dialog

Preview and Split view
  • Preview: this option is checked by default and displays changes directly on canvas.

  • Split view: if this option is checked, the image window is divided in two parts. Changes appear in the left part and the right part remains unchanged for comparison.