8.3. Kantar

8.3.1. Aktivering

Du har tilgang dette til filteret frå biletmenyen via FilterFinn kantarKantar

8.3.2. Innstillingar

Figur 17.157. Innstillingane for filteret «kantar»

Innstillingane for filteret «kantar»

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Algoritmer

Filteret kan bruke fleire ulike metodar for å oppdage kantar i biletet:

Sobelrelieff

Sidan det ikkje finst innstillingar for denne algoritmen i dette filteret, er kanskje filteret sobelrelieff meir interessant.

Filteret brukt. Algoritme: Sobel

Prewitt compass

Resultatet er svært likt det du får med bruk av sobelrelieff.

Filteret brukt. Algoritme: Prewitt compass

Fargeovergang

Kantane er smalare, med mindre kontrast og meir sløra enn ved bruk av sobelrelieff.

Filteret brukt. Algoritme: Gradient

Roberts

Ingen synleg skilnad frå sobelrelieff.

Filteret brukt. Algoritme: Roberts

Differensiell

Ikkje fullt så lyse kantar.

Filteret brukt. Algoritme:Differential

Laplace

Mindre interessant enn det spesifiserte.

Filteret brukt. Algoritme: Laplace

Mengde

Denne glidebrytaren har ei skala frå 1 til 10. Eit lågt tal resulterer i eit svart bilete med høg kontrast og tynne strekar. Ein høg verdi resulterer i breie kantar med låg kontrast og mange fargar i mørke område.

Border behavior

Where the edge detector will get adjoining pixels for its calculations when it is working on the image boundaries. This option will only have an effect on the boundaries of the result (if any). Clamp is the default and the best choice.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.