8.4. Laplace

8.4.1. Oversyn

Figur 17.156. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Laplace»


Dette filteret markerer alle skarpe overgangar i biletet ved å omforme dei til tynne linjer ved hjelp av ein såkalla Laplace-algoritme.

8.4.2. Aktivering

Filteret er tilgjengeleg frå biletmenyen via FilterFinn kantarLaplace.

8.4.3. Innstillingar

This GEGL filter has no editable option.

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, “Common Features”.