8.4. Laplace

8.4.1. Oversyn

Figur 17.158. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Laplace»


Dette filteret markerer alle skarpe overgangar i biletet ved å omforme dei til tynne linjer ved hjelp av ein såkalla Laplace-algoritme.

8.4.2. Aktivering

Filteret er tilgjengeleg frå biletmenyen via FilterFinn kantarLaplace.

8.4.3. Innstillingar

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.