8.5. Neon

8.5.1. Oversyn

Figur 17.168. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Neon»


Filteret finn kantar i det aktive laget eller det aktive utvalet og gir desse kantane ein lys neoneffekt.

8.5.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterFinn kantarNeon

8.5.3. Innstillingar

Figur 17.169. Innstillingane for filteret «Neon»

Innstillingane for filteret «Neon»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Radius

Denne bestemmer kor breie konturane skal vere.

Intensity

Denne styrer, på ein relativ skala frå 0,00 til 1,00, kor sterk filtereffekten skal vere. Dess høgare tal dess sterkare effekt.