8.6. Sobelrelieff

8.6.1. Oversyn

Figur 17.170. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Sobelrelieff»


Dette filteret lager eit relieffliknande bilete ved å teikne dei horisontale og vertikale kantane kvar for seg. Fargebilete blir omforma til RGB-bilete, dersom dei ikkje er det frå før. Som med Laplace-filteret, blir resultatet eit bilete med tynne strekar og noen fargerestar her og der.

8.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterFinn kantarSobelrelieff.

8.6.3. Innstillingar

Figur 17.171. Innstillingane for filteret «Sobelrelieff»

Innstillingane for filteret «Sobelrelieff»

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Horizontal

Teiknar kantane som er nær vassrette.

Vertical

Teiknar kantane som er nær loddrette.

Keep sign

Denne innstillinga gir deg høve til å bestemma korleis filteret skal arbeide dersom du har vald bare ei retning. Resultatet er eit flatt relieff med humpar og holer.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.