15. Filter for nettsider

15.1. Innleiing

Figur 17.398. Menyen for nettsidefiltra

Menyen for nettsidefiltra

Dette er filter som i hovudsak blir brukte for å forbetra nettsider. Ved hjelp av filteret biletkart kan du legge inn lenker i utvalde område av biletet og bruke desse som vanlege lenker til ulike funksjonar. Filteret <llink>halvutflating lager mjuke overgangar mellom biletet og ein vald bakgrunnsfarge for Del opp deler biletet i valfrie ruter og lager HTML-tabellar der biletrutene blir brukte som hyperlenker</llink>