15.4. Del opp

15.4.1. Oversyn

Figur 17.418. Eksempel på bruk av filteret «Del opp»

Eksempel på bruk av filteret «Del opp»

Originalbiletet med hjelpelinjer

Eksempel på bruk av filteret «Del opp»

Eksempel på bruk av filteret «Del opp»


This filter is a simple and easy to use helper for creating sensitive images to be used in HTML files. The filter slices up the source image (like the Slice Using Guides command does) along its horizontal and vertical guides, and produces a set of sub-images. At the same time it creates a piece of HTML code for a table saved in a text file. Every table cell contains one part of the image. The text file should then be embedded in an HTML document.

Filteret er ein svært enkel hjelpar. Typisk HTML-kode laga av dette filteret kan sjå slik ut:

Døme 17.1. Eksempel på kode laga av filtert «Del opp»

<table cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img alt="" src="slice_0_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="slice_0_1.png"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img alt="" src="slice_1_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="slice_1_1.png"/></td>
 </tr>
</table>
    

Ferdig HTML-kode. Attributta for «style» er fjerna.


Filteret gjer ingenting dersom biletet ikkje inneheld hjelpelinjer. Derimot betyr det ingenting om hjelpelinjene er sjulte.

[Tips] Tips

Filteret Biletkart er eit mykje kraftigare og meir sofistikert verktøy for å lage klikkbare bilete, men er også meir komplisert.

15.4.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterNettsiderDel opp.

15.4.3. Innstillingar

Figur 17.419. Innstillingane for filteret «Del opp»

Innstillingane for filteret «Del opp»

Dei fleste innstillingane er sjølvforklarande, men for å vere på den sikre sida:

Adresse for HTML-eksport

Bestemmer kvar HTML-fila og biletfila skal lagrast. Normalen er i den gjeldande arbeidmappa. Klikk på knappen til høgre for å få fram nedtrekksmenyen med gjeldande adresser.

Filnamn for eksport

Namnet på HTML-fila. Du kan endre namnet i innskrivingsboksen.

Biletnamnet

The name of an image file produced by this filter is prefix_i_k.ext, where prefix is that part of the filename which you can freely select using the textbox to the right, by default: slice. (i and k are the numbers of the row and the column, each starting with 0; .ext is the filename extension depending on the selected Image format.)

Denne funksjonen er spesielt nyttig når du ønskjer å lage JavaScript for onmouseover o.l. med ulike bilete.

Biletformat

You can choose to create image files in the GIF, JPG, or PNG file format.

Særskild biletmappe, Mappe for bileteksport

Dersom Separat biletmappe er aktivert, vil det bli oppretta ei ekstra biletmappe for bileta. Normalt blir denne mappa kalla images men du kan endre dette i tekstboksenMappe for eksport av bilete.

Døme 17.2. Med separat biletmappe

Med «Separat biletmappe» aktivert


Avstand mellom tabellelementa

Denne verdien (0-15) blir brukt som «cellspacing» i HTML-tabellen. Resultatet er synleg ved at dei vassrette og loddrette hjelpelinjene blir erstatta av striper med den spesifiserte avstanden:

Døme 17.3. Avstand mellom tabellelementa

Tilhøyrande HTML-kode


Biletet blir ikkje forstørra for å gi plass til stripene. Effekten minner meir om at du har laga stripene med viskelêret

Javascript for «onmouseover» og «clicked»

Når denne er aktivert, vil filteret legge til nødvendig JavaScriptkode. Heller ikkje denne koden kan stå åleine, men er eit godt utgangspunkt når du ønskjer å legge noen dynamiske funksjonar til nettsida. Eit døme på JavaScript som handterer «onmouseover»:

Døme 17.4. Kodesnutt i JavaScript

function exchange (image, images_array_name, event)
 {
  name = image.name;
  images = eval (images_array_name);

  switch (event)
   {
    case 0:
     image.src = images[name + "_plain"].src;
     break;
    case 1:
     image.src = images[name + "_hover"].src;
     break;
    case 2:
     image.src = images[name + "_clicked"].src;
     break;
    case 3:
     image.src = images[name + "_hover"].src;
     break;
   }
 }
       

Ikkje aktiver tabellramma

When disabled, the filter will add a <a href="#"> ... </a> hyperlink stub to every table cell. When enabled (this is the default) and there are at least two horizontal or two vertical guides, the filter will not add a hyperlink stub to the first and last cell in a column or row. This may be useful when you have an image with border and you don't want to make the border sensitive.

Døme 17.5. Tabellramma ikkje aktivert (forenkla HTML-kode)

<table cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_1.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_2.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_0_3.png"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img alt="" src="images/slice_1_0.png"/></td>
  <td><a href="#"><img alt="" src="images/slice_1_1.png"/></a></td>
  <td><a href="#"><img alt="" src="images/slice_1_2.png"/></a></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_1_3.png"/></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_0.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_1.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_2.png"/></td>
  <td><img alt="" src="images/slice_2_3.png"/></td>
 </tr>
</table>
       

Bare dei innerste cellene har (tomme) hyperlenker