5.5. Zoom

Obrázek 16.51. Podnabídka Přiblížení nabídky Zobrazení

Podnabídka Přiblížení nabídky Zobrazení

Přiblížení znamená zvětšení (nebo zmenšení) pohledu na obrázek (jako při použití fotografického objektivu vybaveného funkcí zoom). Jedná se skutečně o pouhou změnu pohledu na obrázek, samotná obrazová data se nijak nemění (proto se změna přiblížení ani nezapisuje do historie změn a nelze pomocí ji vrátit pomocí funkce zpět). Přiblížení obrázku je vhodné pro pečlivou práci na úrovni jednotlivých pixelů, oddálení obrázku může být naopak vhodné pro získání celkového přehledu o velikém obrázku, který se při zvětšení 1:1 nevejde celý do svého okna.

[Tip] Tip

Besides the entries in this submenu, there is also a zoom pull-down menu at the bottom edge of the image window (if the status bar is displayed), where several preset zoom levels are available.

You can also make settings regarding zooming in the Navigation dialog. You can also use the Zoom tool which lets you zoom a particular area of the image.

5.5.1. Aktivace dialogu

  • You can access this submenu from the image menubar through ViewZoom. Note that the Zoom label on the View menu shows the current zoom factor, for example, Zoom (100%).

5.5.2. Contents of the Zoom submenu

Dostupné příkazy pro změnu přiblížení a jejich výchozí klávesové zkratky jsou následující:

Revert Zoom

(Shortcut: ` [grave accent,backtick]) This command will reset the zoom factor to the previous value, which is also shown by this label, for example Revert Zoom (100%). If you never changed the zoom factor of the active image, this entry is insensitive and grayed out.

Oddálit

(Zkratka: -) Každým použitím tohoto příkazu se stupeň přiblížení sníží o přibližně 30%. Minimální přiblížení je 6%.

Přiblížit

(Zkratka: +) Každým použitím tohoto příkazu se stupeň přiblížení zvýší o přibližně 30%. Maximální přiblížení je 1600%.

[Poznámka] Poznámka

Klávesová zkratka pro příkaz Přiblížit vyvolala rozsáhlé diskuse, protože na angloamerických klávesnicích vyžaduje stisknutí klávesy Shift, což u tak často používané funkce není příjemné. V případě kontinentálních evropských klávesnic (tedy i české) tento problém není. Pokud používáte americkou klávesnici a chcete pro přiblížení používat jednoklávesovou zkratku, vytvořte si pro funkci Přiblížit vlastní dynamickou klávesovou zkratku. Více se dozvíte v části věnované předvolbám pro uživatelské rozhraní.

Celý obrázek do okna

(Shortcut: Shift+Ctrl+J). This command zooms the image to be as large as possible, while still keeping it completely within the window. There will usually be padding on two sides of the image, but not on all four sides.

Fill Window

Tento příkaz zmenší obrázek jak je to jen možné, aniž by se v okně objevil nevyužitý prostor. Obrázek tak v jednom směru do okna přesně pasuje, v druhém směru okno pravděpodobně bude přesahovat.

Zoom to Selection

This command zooms the image so that the selection fits the smallest dimension of the image window.

A:B (X%)

With these commands, you can select one of the pre-set zoom levels. Each of the menu labels gives a ratio, as well as a percentage value. Please note that each zoom pre-set has its own keyboard shortcut. The current zoom is marked with a large dot.

Other

Tento příkaz otevře dialog umožňující zadat libovolný stupeň přiblížení v rozsahu 6-1600 %.

[Tip] Tip

When you are working at the pixel level, you can use the New view command. This allows you to see what is happening to the image at its normal size at the same time.