5.27. Zobrazovat stavovou lištu

Příkaz přepne zobrazování stavové lišty v okně obrázku. Je-li skrytá, zobrazí ji; je-li zobrazená, skryje-ji. Může to být užitečné, pokud je potřeba šetřit místem na obrazovce.

You can set the default for the status bar in the Image Window Appearance dialog.

5.27.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through ViewShow Statusbar.