5. Zobrazení

5.1. Zobrazení

Obrázek 16.49. Obsah nabídky obrázku Zobrazení

Obsah nabídky obrázku Zobrazení

Nabídka Zobrazení obsahuje příkazy ovlivňující viditelnost nebo způsob zobrazení obrázku a prvků uživatelského rozhraní.

[Poznámka] Poznámka

Besides the commands described here, you may also find other entries in the menu. They are not part of GIMP itself, but have been added by extensions (plug-ins). You can find information about the functionality of a Plugin by referring to its documentation.