5.4. Zoom

Obrázek 14.175. Nástroj přiblížení

Nástroj přiblížení

The Zoom Tool is used to change the zoom level of your working image. If you only click on the image, the zoom is applied to the whole image. But you can also click-and-drag the mouse pointer to create a zoom rectangle. Then, the action of this rectangle is better understood if the Allow window resizing option is unchecked: you can see that the content of this rectangle will be enlarged or reduced so that its biggest dimension fit the corresponding dimension of the image window (if the biggest dimension of the rectangle is width, then it will fit the width of the image window).

5.4.1. Activating the Tool

  • You can get to the Zoom Tool from the image-menu through : ToolsZoom,

  • or by clicking the tool icon: in Toolbox.

5.4.2. Key modifiers (Defaults)

Ctrl

Podrříte-li při klikání nástrojem do obrázku klávesu Ctrl, dojde místo k přiblížení k oddálení obrázku.

Ctrl+Mouse wheel

Spinning the mouse wheel, while pressing Ctrl, varies the zoom level.

5.4.3. Options

Obrázek 14.176. Zoom tool options

Zoom tool options

Automaticky měnit velikost okna

Je-li tato volba aktivní, mění se v případě potřeby při změně přiblížení automaticky i velikost okna.

Přepínač nástrojů

Přepínač nástrojů umožňuje přepínat mezi režimem přibližování a režimem oddalování.

5.4.4. Nabídka Přiblížení

Using the Zoom tool is not the only way to zoom an image. The Zoom menu provides access to several functions for changing the image magnification level. For example, you can easily choose an exact magnification level from this menu.