3.8. Biletutforskaren

Dersom du arbeider i Linux kan du sjå på programmet gThumb. Når du arbeider i gthumb vel du Open with og deretter GIMP. Du kan også dra biletet frå gthumb til verktøykassa i GIMP. Sjå meir om dette på nettsida [GTHUMB]. Du finn liknande program på desse nettsidene: GQview [GQVIEW] og XnView [XNVIEW].